[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายการบริการ
โครงการหลัก
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
e-filing
ผู้ดูแลระบบ
---
  
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.1

โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.1

  

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
admin

สมาชิกทั้งหมด 12

<< กันยายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Œ สำนักงานปลัดกระทรวง
Œ สำนักงานคณะกรรมการการ
     อุดมศึกษา
Œ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Œ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Œ สำนักงานรัฐมนตรี 

เว็บไซต์หน่วยงาน


 

 

 

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถม
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยม
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
5062 คน
สถิติปีนี้
34750 คน
สถิติทั้งหมด
476750 คน
66.249.71.xxx
30 ก.ย. 2559 : 01:36
54.235.46.xxx
30 ก.ย. 2559 : 01:38เว็บไซต์ใหม่ | ระบบรับส่งหนังสือ | ศูนย์ปฏิบัติการ | ศูนย์จัดการความรู้เดิม | เว็บไซต์การจัดการความรู้

 

   

[...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ... &;...


การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2556 
 ตามหนังสือ (ที่ ศธ 04149/4412  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2556)


- งบลงทุน 2554 - 2556


- รายงานงบลงทุนของโรงเรียน ปี 2554-2556

 ข่าว-ประกาศ
ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ25 / ก.ค. / 2559 : ( 203 / )

ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ1 / ก.ค. / 2559 : ( 244 / )

ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนวัดสวนส้ม


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ10 / มิ.ย. / 2559 : ( 166 / )

ประกาศขายคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ4 / พ.ค. / 2559 : ( 150 / )

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ7 / เม.ย. / 2559 : ( 224 / )

ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนคลองสำโรง


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ14 / มี.ค. / 2559 : ( 320 / )

ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ15 / ม.ค. / 2559 : ( 414 / )

การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดกลาง


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ15 / ม.ค. / 2559 : ( 316 / )

การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบส้วม จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนคลองแสนสุข


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ29 / ต.ค. / 2558 : ( 217 / )

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1)


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ11 / ส.ค. / 2558 : ( 450 / )

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดแพรกษา


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ15 / พ.ค. / 2558 : ( 518 / )

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล


ผู้บันทึก งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
เมื่อ15 / พ.ค. / 2558 : ( 358 / )

ประสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ


   
 ดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือราชการด่วน
[ 25 / ก.ค. / 2559 ] ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล ( 155 / ) โดย passadusp1
[ 1 / ก.ค. / 2559 ] ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนวัดสวนส้ม ( 111 / ) โดย passadusp1
[ 4 / พ.ค. / 2559 ] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ( 133 / ) โดย passadusp1
[ 7 / เม.ย. / 2559 ] ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนคลองสำโรง ( 163 / ) โดย passadusp1
[ 14 / มี.ค. / 2559 ] ขายทอตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม ( 181 / ) โดย passadusp1
[ 15 / ม.ค. / 2559 ] การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดกลาง ( 376 / ) โดย passadusp1
[ 15 / ม.ค. / 2559 ] การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบส้วม จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนคลองแสนสุข ( 269 / ) โดย passadusp1
[ 29 / ต.ค. / 2558 ] จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1) ( 279 / ) โดย passadusp1
[ 11 / ส.ค. / 2558 ] ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดแพรกษา ( 428 / ) โดย passadusp1
[ 15 / พ.ค. / 2558 ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ( 538 / ) โดย passadusp1
[ 15 / พ.ค. / 2558 ] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ( 383 / ) โดย passadusp1
[ 15 / พ.ค. / 2558 ] สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สพป.สมุทรปรกาาร เขต 1 ( 623 / ) โดย passadusp1
[ 5 / มี.ค. / 2558 ] การขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ( 566 / ) โดย passadusp1
[ 19 / ม.ค. / 2558 ] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 627 / ) โดย passadusp1
[ 12 / ธ.ค. / 2557 ] ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ( 549 / ) โดย passadusp1
   
 กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
16 / ม.ค. / 2557 : ( 4350 / )
งานวันครู 2557
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผวจ.สมุทรปราการ เนื่องในงานวันครู
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
15 / ม.ค. / 2557 : ( 970 / )
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
15 / ม.ค. / 2557 : ( 898 / )
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภาครัฐ
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภาครัฐ
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
13 / ม.ค. / 2557 : ( 783 / )
เปิดกีฬาสีเซนต์โยเซฟบางนา
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกีฬาสีร.ร.เซนต์โยเซฟบางนา
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
13 / ม.ค. / 2557 : ( 796 / )
งานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสพป.สมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 สพม.6 และอาชีวศึกษา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
7 / ม.ค. / 2557 : ( 709 / )
อวยพรผวจ.เนื่องในวันปีใหม่
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ เข้าอวยพรผวจ.สมุทรปราการและรองผวจ.
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
7 / ม.ค. / 2557 : ( 787 / )
ชมรมข้าราชการครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการจัดเลี้ยงปีใหม่
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมข้าราชการครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
2 / ม.ค. / 2557 : ( 877 / )
งานสังสรรค์ปีใหม่เขต
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
27 / ธ.ค. / 2556 : ( 900 / )
ประชุมผอ.ร.ร.ประจำเดือนธ.ค.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประชุมผอ.ร.ร. ประจำเดือนธ.ค.
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
26 / ธ.ค. / 2556 : ( 708 / )
พิธีปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้งและรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน
ผอ.ชลิต เพ็ชรรัตน์ ร่วมในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2557 และรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน จัดโดยจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 / ธ.ค. / 2556 : ( 775 / )
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ หินใหญ่โฮมสเตย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมล่าสุด
โดย กลุ่มอำนวยการ
25 / ธ.ค. / 2556 : ( 801 / )
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี
   
 หนังสือราชการจาก สพฐ.


 Edu News

ที่มา http://www.kroobannok.com

 ข่าวการศึกษาจาก rssthai

ที่มา www.rssthai.com

 มุมน่าสนใจ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com