[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
หมวดหมู่ เอกสารรายละเอียด

เรื่อง : ประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนคุณภาพ
โดย : passadusp1
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 205 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนคุณภาพสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 72 ห้อง ๆ ละ 12 รายการ  พร้อมติดตั้ง

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  2  กรกฎาคม  2555  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง  11.00 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และแจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเข้าเสนอราคา  ในวันท่ี  3  กรกฎาคม  2555  เวลา  14.00 น.  กำหนดเสนอราคาในวันท่ี  9  กรกฎาคม  2555  เวลา  14.15 น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท  ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ในวันที่  18  มิถุนายน  2555  ถึงวันท่ี  25  มิถุนายน  2555   ในเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.thเข้าชม : 979
ดาวน์โหลด : 1747เอกสารรายละเอียด 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 28 / ก.พ. / 2557
      คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ 16 / ธ.ค. / 2556
      ขอเร่งรัด หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู 2557 12 / ธ.ค. / 2556
      ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2556 11 / ธ.ค. / 2556


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com