[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ผู้เขียน : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
12 / ก.ค. / 2556
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
2 / ก.ค. / 2556
การคัดแข่งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖)
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
25 / มิ.ย. / 2556
การส่งจำนวนนักเรียนในระบบ DMC
การส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
14 / มิ.ย. / 2556
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตอบแบบสอบถาม ด่วน!!!!
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ตอบแบบสอบถาม ด่วน!!!! อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11 / มิ.ย. / 2556
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนวัดคันลัด
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนวัดคันลัด จำนวน 1 หลัง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
8 / มิ.ย. / 2556
แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556
ประเมินครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
5 / มิ.ย. / 2556
สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรมฯ 2556 ณ World Peace Valley
สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรมฯ 2556 ณ World Peace Valley อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
31 / พ.ค. / 2556
ด่วนที่สุด แจ้งวันอบรมระบบ DMC 2013
แจ้งวันอบรมระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2013 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
29 / พ.ค. / 2556
ด่วน !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนวัดกองแก้ว ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน สมัครได้ที่ โรงเรียนวัดกองแก้ว ในวัน และเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2461-0500 และ 08-9798-9497 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
29 / พ.ค. / 2556
เลื่อนการอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC 2013
แจ้งเลื่อนการอบรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน DMC 2013 ออกไปก่อน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
23 / พ.ค. / 2556
แบบติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับโรงเีรียนให้ข้อมูลการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555 - 2556 ซึ่งโรงเรียนได้วางแผนกำหนดการดำเนินกิจกรรม เนื่องในปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speakin อ่านต่อ...
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
22 / พ.ค. / 2556
\"โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน\" ครั้งที่ ๑ ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ \"โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน\" ครั้งที่ ๑ ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย สมัครทางเว็บไซด์ มูลนิธิพุทธโฆษณ์ www.buddhakos.org อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนโยบายและแผน
20 / พ.ค. / 2556
กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และครู
กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู เพื่อจัดสรรงบประมาณไปก่อน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
20 / พ.ค. / 2556
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2556
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2556 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
18 / พ.ค. / 2556
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบ ครูผุ้ช่วย
รับสมัครครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
10 / พ.ค. / 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์รับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน
รับสมัครครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
8 / พ.ค. / 2556
โรงเรียนสุขสวัสดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
รับสมัครครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
6 / พ.ค. / 2556
สรุปจำนวนผู้สมัครแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สอบบรรจุ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
30 / เม.ย. / 2556
โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาไทยจำนวน 2 อัตรา (ด่วน)
รับสมัครครู อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
26 / เม.ย. / 2556
โรงเรียนคลองบางปิ้งรับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน
รับสมัครครู อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com