[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : รายชื่อครูเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อ e-Learning และระบบคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Moodle ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
ผู้เขียน : สพป.สมทุรปราการ เขต 1
อังคาร ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
เข้าชม : 868


รายชื่อครูเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อ e-Learning และระบบคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Moodle ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑


 

๑. นายสมพล จันทรคาภู

 

. นางวรรณพร ชลิศราพงศ์

 

 

. นายศุภมิตร โคตรชา

 

 

. ว่าที่ ร..หญิงธมนวรรณ์ จรัญธนเสฎฐ์

 

 

. นางจิรา โสภณจริยกิจ

 

 

. นางสาวอริสรา เต็มแสนสุข

 

 

. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์ สูงรัง

 

 

. นางวิจิตรา กิตติราช

 

 

. นางสาวอรทัย ผดุงสมัย

 

 

๑๐. นางสาวสมร บุญโภค

 

 

๑๑. นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล

 

 

๑๒. นายนรภัทร สิงห์นวล

 

 

๑๓. นายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์

 

 

๑๔. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ

 

 

๑๕. นายนันทพงษ์ ลายทอง

 

 

๑๖. นางสาวสุกฤตา นิตยโรจน์

 

 

๑๗. นางสุจิตร พรหมบุตร

 

 

๑๘. นายจักรกฤษ กมลอรุณรัตน์

 

 

๑๙. นางวรนุช โหงวสอาด

 

 

๒๐. นางสาวเมทิกา คล่องชัยภูมิ

 

 

๒๑. นายชนุตร์ เกตุกันฑ์

 

 

๒๒. นายธรนิศ บุญทัน

 

 

๒๓. นายอภิวัฒน์ ศิโล

 

 

๒๔. นางมลธิชา นามณฑา

 

 

๒๕. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศิล

 

 

๒๖. นางกาญจนา ศรีทอง

 

 

๒๗. นางสาวณิษฐพร มังคละ

 

 

๒๘. นางสาวยุพิน พุ่มสีนิล

 

 

๒๙. นางสาวรถชรินทร์ กองเพชร

 

   ๓๐. นายทศพร ธรรมประทีป

   ๓๑. นางสาวสุทธิดา ขุนทุม                        

   ๓๒. นางสาวสุพรรษา เลิศเสม                       

   ๓๓. นางสาววรรณนิภา พระภักดี


โรงเรียนพลอยจารุจินดา

โรงเรียนคลองสาโรง

โรงเรียนวัดบางกอบัว

โรงเรียนวัดบางด้วน

โรงเรียนวัดแพรกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง

โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดใหญ่

โรงเรียนวัดชมนิมิตร

โรงเรียนวัดชมนิมิตร

โรงเรียนบ้านบางจาก

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง

โรงเรียนวัดกลาง

โรงเรียนวัดสุขกร

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม

โรงเรียนพิบูลประชาบาล

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนวัดคลองเก้า

โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

โรงเรียนพร้านีลวัชระ

โรงเรียนคลองแสนสุข

โรงเรียนคลองใหม่

โรงเรียนคลองใหม่  

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปภัมภ์ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปภัมภ์

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปภัมภ์ 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปภัมภ์
 ข่าว-ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงหนือ 28 / ก.พ. / 2557
      คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ประกาศผลการคัดสรรผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2556 7 / ม.ค. / 2557
      ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2556 2 / ม.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ 16 / ธ.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com