[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
เสาร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 10522


 

       ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนให้ข้าราชการครู ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยวิธี การฝึกอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching  and Mentoring   จาก สพฐ.หรือ สพป. ตอบแบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556  ผ่านทางระบบ  ภายในวันที่  30  กันยายน  2556 (พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงในแต่ละด้านด้วย)

                        รายละเอียดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

ตอบแบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ปี 2556ข่าว-ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงหนือ 28 / ก.พ. / 2557
      คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 10 / ม.ค. / 2557
      ประกาศผลการคัดสรรผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2556 7 / ม.ค. / 2557
      ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2556 2 / ม.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ครูสมุทรปราการ 16 / ธ.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 1   หน้าหลัก · ติดต่อผู้อำนวยการ  · ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ · สพป.สป.1 ในเฟสบุค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-8088-92  โทรสาร 0-2371-6085 
site by ZASSWAT ไม่สงวนลิขสิทธิ์  
Contact Webmaster 
Email: samutprakan1@live.com 
Contact Admin: zasswat@msn.com